Nieuwe lichting Dansmakers talent

Dit is de nieuwe lichting Dansmakers talent

Uit alle afstudeervoorstellingen in Nederland werden drie veelbelovende choreografen gescout. Een van hen maakt kans op het Moving Forward traject, een van de belangrijkste nieuw talent trajecten binnen de hedendaagse dans. Daarnaast is ook de nieuwe lichting New Adventures bekend, het residentieprogramma van Dansmakers Amsterdam & ICK Amsterdam. Alle trajecten gaan gepaard met een publieke presentatie.

Moving Forward 

Lucas de Vroe (Fontys, Tilburg), Stina Fors (School voor Nieuwe Dansontwikkeling SNDO - AHK Amsterdam) en Mami Kang (SNDO) werden met hun afstudeervoorstelling door de partners van Moving Forward gescout. Zij krijgen van 16 tot 27 september 2019 een Makers Intensive aangeboden bij Dansmakers Amsterdam, waarbij zij onder professionele begeleiding van Suzy Blok en dramaturg Rodia Vomvolou hun afstudeervoorstelling hernemen of nieuw werk ontwikkelen. Op 12 oktober 2019 presenteren zij hun werk aan het publiek, waaronder leden van de jury. Eind oktober wordt bekend gemaakt wie van hen het Moving Forward traject 2019/20 zal gaan volgen. De manier van werken, hoe de makers zichzelf en hun ideeën presenteren wordt meegewogen in het besluit.

Nieuwe lichting Dansmakers talent Moving Forward Traject: Eén net afgestudeerde, talentvolle choreograaf krijgt de unieke kans zich gedurende een jaar te ontwikkelenonder de vleugels van Dansmakers Amsterdam. Zij maken in dat jaar een nieuwe choreografie. Het Moving Forward traject vormt een overbrugging van opleiding naar het professionele werkveld, waarbij de maker direct toegang heeft tot het bestaande netwerk en onder begeleiding een eigen, nieuwe voorstelling maakt. Met netwerk duiden we op het netwerk van Dansmakers Amsterdam, samen met de partnerhuizen uit het landelijke Moving Futures netwerk. Moving Forward is geïnitieerd door Dansmakers Amsterdam, financieel ondersteund door Dansgroep Amsterdam en in samenwerking met de Moving Futures partners Dansateliers, DansBrabant, De Nieuwe Oost, Random Collision en Dansmakers Amsterdam. 

New Adventures 2019/2020

Courtney May Robertson, Milou van Duijnhoven, Thais Di Marco & Paula Chaves, Charlie Trier, Sherise Strang, Elisa Zuppini zijn geselecteerd voor New Adventures 2019 - 2020. In deze serie worden jaarlijks enkele onderzoeksprojecten geselecteerd voor een intensief residentietraject. Vier weken lang worden theater en studio door deze makers ingezet als laboratorium voor innovatie in dans, vaak doorheen meerdere disciplines. Het resultaat wordt gedeeld met het publiek. Tussen december 2019 en mei 2020 werken zij elk vier weken in de studio's van Dansmakers Amsterdam en ICK Amsterdam.

Nieuwe lichting Dansmakers talent

Naar aanleiding van een Open call ontvingen Danmakers Amsterdam en ICK vijftig aanmeldingen waaruit zes onderzoeksprojecten van choreografen en collectieven zijn geselecteerd. Tijdens een compacte residentieperiode van vier weken tussen november 2019 en april 2020 kunnen de makers onderzoek doen naar nieuw werk, ideeën verder onderzoeken en verdiepen en krijgen zij ruimte voor experiment en reflectie. Dit gebeurt onder artistieke en productionele begeleiding. De periode eindigt met publieke performances, waarin de makers zich verbinden met het publiek en context geven aan het werk.

Om de artistieke uitwisseling tussen kunstenaars tijdens de residentie te stimuleren, zullen twee residenties parallel aan elkaar lopen. Kunstenaars worden aangemoedigd om samen te werken en ideeën en ervaringen uit te wisselen tijdens hun proces.

Praktisch

Moving Forward Performance Night 2019
12 oktober, 20:00 - Dansmakers Amsterdam
Met werk van Lucas de Vroe (Fontys, Tilburg), Stina Fors (SNDO - AHK Amsterdam) en Mami Kang (SNDO)

Meer info > 

New Adventures Publieke presentaties: 
18 & 19 december, 20:30 - Dansmakers Amsterdam
Met werk van Elisa Zuppini, Courtney May Robertson
2 & 3 april, 20:30 - Dansmakers Amsterdam
Met werk van Milou van Duijnhoven, Sherise Strang
8 & 9 mei, 20:30 - Dansmakers Amsterdam
Met werk van Thais Di Marco & Paula Chaves, Charlie Trier

Meer info > 

Meer inspiratie